ONLINE ANGSTTRAINING
VOOR 8-13-JARIGEN
HOME
ANGST BIJ KINDEREN
ONLINE TRAINING
OVER HET ONDERZOEK
CONTACT
INLOGGEN
ONLINE ANGSTTRAINING
De online training ‘Leer te Durven!’ helpt kinderen die bang zijn om dapperder te worden. Het kind
volgt de training fijn thuis in zijn eigen omgeving, achter de computer. De training is kosteloos.
Omdat de training deel uitmaakt van een psychologisch-wetenschappelijk onderzoek en we on-
derzoeken wat de effecten zijn van de angsttraining, is het nodig dat we werken met een ‘test-
groep’ en een ‘vergelijkingsgroep’. De testgroep gaat meteen met de training aan de slag. De kin-
deren uit de vergelijkingsgroep vullen eerst een aantal keer een vragenlijst over hun angstklachten
in. Maar: ieder kind mag meedoen!
Voor wie is de training bedoeld?
Kinderen van 8 tot en met 13 jaar met angst kunnen deelnemen aan de training ‘Leer te Durven!’.
Opzet van de training
Tijdens de training gaan de kinderen als een detective aan de slag met hun angsten. Ze
onderzoeken eerst waar ze het bangst voor zijn. Daarna zoeken ze precies uit of dat wat ze
verwachten dat er zal gebeuren, ook écht gebeurt. Alle kinderen krijgen hierbij een personal
trainer. Hij of zij helpt hen via het online werkboek.
Duur van de training
Het kind werkt elke week een keer aan de training. Deze duurt ongeveer 8 weken.
De training gaat niet door als het vakantie is.
INSCHRIJVING
GESLOTEN
Hoe gaat het in zijn werk?
1. Laat ons weten dat je je kind graag wil laten deelnemen. We sturen je dan informatie en
toestemmingsformulieren. Dit is wettelijk verplicht omdat het om een onderzoek met kinderen
gaat. Stuur die ingevuld terug en je kind krijgt een eigen online Leer te Durven! account.
2. Dan bekijken we eerst nauwkeurig hoe bang je kind is. Daarvoor vult je kind online een
vragenlijst in.
Daarna zijn er 3 mogelijkheden:
- We schatten in dat je kind baat heeft bij de training.
- Je kind blijkt niet overmatig bang en we verwachten dat het eroverheen groeit. Dan hoeft het
niet deel te nemen aan de training.
- We stellen een ernstige angstdiagnose vast. We adviseren je kind een gespecialiseerde
behandeling te laten volgen voor zijn angst. De online angsttraining heeft dan niet voldoende
effect.
3. Verwachten we dat je kind baat heeft bij de training, dan komt het in een loting terecht.
De computer doet de loting; daar hebben wij als onderzoekers geen invloed op.
De mogelijke uitslagen:De computer doet de loting; daar hebben wij als onderzoekers geen
invloed op.
De mogelijke uitslagen:
- je kind behoort bij de groep die direct meedoet met de online training en het beantwoorden
van vragen
- je kind valt in de groep die eerst de vragenlijst beantwoordt. Hij start met de angsttraining als
de eerste groep klaar is. Dat duurt 5 maanden. Dat is korter dan de meeste wachtlijsten in de
GGZ.
Meten voor en na de training
We meten 3 keer hoe bang je kind is:
- bij de start van de training
- na afloop van de training
- 3 maanden ná de training
INSCHRIJVING
GESLOTEN
Ervaringen
Al een groot aantal kinderen volgden de training Leer te Durven! Lees hier wat zij en hun ouders ervan vonden.
Tim, 11 jaar
Noëlle, moeder van Tim
‘Ik vind het leuk om mee te doen, omdat ik van m’n
‘Tim was bang voor liften en honden. Het belem-
angst af kan komen. Je ziet filmpjes van andere
merde hem steeds meer merkte ik, hij ontweek din-
kinderen met angst die ook minder bang werden.
gen. In de training gaat hij zelf met z’n trainer aan
Ik doe testjes en dan blijkt dat er niets gebeurt. Mijn
de slag. Hij bedenkt z’n eigen testjes en onderzoekt
trainer is leuk, ik krijg complimentjes. Als knderen
of zijn verwachting klopt. Hij vindt het leuk om te
bang zijn, moeten ze dit doen!’
doen en stapje voor stapje gaat het beter!’
INSCHRIJVING
GESLOTEN
Informatie over het onderzoek: leertedurven@ou.nl
of via de hoofdonderzoeker dr. Ellin Simon, ellin.simon@ou.nl, tel. +31 (0)45-576 2878