ONLINE ANGSTTRAINING
VOOR 8-13-JARIGEN
HOME
ANGST BIJ KINDEREN
ONLINE TRAINING
OVER HET ONDERZOEK
CONTACT
INLOGGEN
ANGST BIJ KINDEREN
Angst is een heel nuttige emotie. Alle kinderen en volwassenen zijn wel
ZO HERKEN JE
eens bang. En als er werkelijk gevaar dreigt, is dat maar goed ook.
TE VEEL ANGST
BIJ JE KIND
Leeftijdsgebonden angsten
Soms zijn angsten passend bij de leeftijd of de situatie van het kind.
- Het is banger dan andere
Vaak gaan die leeftijdsgebonden angsten vanzelf over en groeien kinderen
kinderen in de klas
over hun angst heen.
- Het probeert spannende
dingen te ontlopen
Wanneer wordt angst een probleem?
- Het trekt zich terug in het gezin
of gezelschappen
Het is nodig om aandacht te besteden aan angst als:
- de angst niet past bij de leeftijd van het kind
- Het is juist héél druk
- de angst zeer sterk is
- Het n
- de angst niet overgaat
eemt niet meer deel aan
- de angst geen verband houdt met gevaar
uitstapjes, hobby of vereniging
- de angst het dagelijks leven van je kind beïnvloedt
- Het wil niet meer naar school
1 op de 7 kinderen heeft last van te veel angst. Jouw kind mogelijk ook!
en heeft buikpijn, hoofdpijn
of een andere klacht
Gevolgen van angst
Te veel angst gaat niet uit zichzelf over. Als er niet goed met overmatige angst wordt
VERTEL ME MEER OVER
DE ONLINE TRAINING
omgegaan, ontwikkelt de angst zich vaak tot een angststoornis.
Te veel angst leidt vaak tot:
- onderpresteren op school (of later op het werk)
- depressie
- alchohol- of drugsgebruik
De meest voorkomende overmatige angsten bij kinderen van 8 tot en met 13 jaar zijn
bang zijn voor het donker en bang zijn voor wat anderen van hen vinden.
Maar kinderen kunnen voor van alles te bang zijn:
- honden
- in gezelschap zijn
- liften
- mogelijke rampen
- spinnen
- (killer)clowns
- alleen zijn
Online training ‘Leer te Durven!’ voor omgaan met angst
In Nederland krijgt 80% van de kinderen met angstklachten geen verwijzing naar
professionele hulp.
De drempel naar een psycholoog vinden veel kinderen en ouders te hoog. Daarom ont-
wikkelde de Open Universiteit een gratis, laagdrempelige, online training van 8 weken:
‘Leer te Durven!’. Deze helpt je kind om te gaan met angst.
Gewoon thuis, met begeleiding van een persoonlijke trainer. Een verwijzing is niet nodig.
Kinderen helpen kinderen
Bovendien helpt je kind door mee te doen aan de training ook andere kinderen. De training
maakt namelijk deel uit van het onderzoek naar manieren waarop angstige kinderen nóg beter
geholpen kunnen worden.
LEES MEER OVER DE
ONLINE TRAINING
LEES MEER OVER
HET ONDERZOEK
Op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is ook informatie te vinden over angst bij kinderen.
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/ouders-jongeren/angst
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/professionals/angst/
Ervaringen
Al een groot aantal kinderen volgden de training Leer te Durven! Lees hier wat zij en hun ouders ervan vonden.
Tim, 11 jaar
Noëlle, moeder van Tim
‘Ik vind het leuk om mee te doen, omdat ik van m’n
‘Tim was bang voor liften en honden. Het belem-
angst af kan komen. Je ziet filmpjes van andere
merde hem steeds meer merkte ik, hij ontweek din-
kinderen met angst die ook minder bang werden. Ik
gen. In de training gaat hij zelf met z’n trainer aan
doe testjes en dan blijkt dat er niets engs gebeurt.
de slag. Hij bedenkt z’n eigen testjes en onderzoekt
Mijn trainer is leuk, ik krijg complimentjes. Als kin-
of zijn verwachting klopt. Hij vindt het leuk om te
doen en stapje voor stapje gaat het beter!’
deren bang zijn, moeten ze dit doen!’
IK WIL MEER WETEN
OVER DE TRAINING
Informatie over het onderzoek: leertedurven@ou.nl
of via de hoofdonderzoeker dr. Ellin Simon, ellin.simon@ou.nl, tel. +31 (0)45-576 2878