ONLINE ANGSTTRAINING
VOOR 8-13-JARIGEN
HOME
ANGST BIJ KINDEREN
ONLINE TRAINING
OVER HET ONDERZOEK
CONTACT
INLOGGEN
Is jouw kind ook bang?
Leer het beter omgaan met angst!
IK WIL DAT MIJN KIND
ZORGELOZER LEEFT
VOOR 8-13-JARIGEN
Gratis online training leert je kind omgaan met angst
Zie je je vrolijke en opgewekte kind veranderen?
Is je kind tussen
Niet meer naar school willen
8 en 13 jaar?
Het begint ‘s avonds al. ‘Mam, ik heb buikpijn.’
‘Ga maar slapen, morgen is het over’, probeer je nog. Maar ‘s morgens is de buikpijn
Gaat je kind met tegenzin
er nog steeds. En te hevig om naar school te gaan.
naar bed? Wil het niet meer
Je belt naar school om je kind ziek te melden.
naar school of mee op visite?
Maar je merkt dat het steeds vaker voorkomt. Buikpijn, hoofdpijn
Wat is er toch
Grote kans dat je zoon of
aan de hand?
dochter ergens bang voor is.
Bang voor wat anderen denken
De gratis online training
‘Leer te Durven!’ helpt je
Jullie gaan naar een verjaardag. Terwijl je kind voorheen gezellig speelde met de
kind om te gaan met de
andere kinderen, is het nu een strijd om het mee te krijgen. ‘Geen zin’, is de reactie.
angst.
En als je kind meegaat, praat het nauwelijks met anderen. Ook thuis zit je zoon of
dochter steeds vaker alleen...
De training maakt deel uit
van een onderzoek. Dat be-
tekent dat het mogelijk is dat
Herken je dit gedrag bij jouw kind? Grote kans dat het bang is, maar het niet durft
je kind de eerste tijd in een
te zeggen. Elke vorm van overmatige angst hindert je kind.
wachtlijstgroep terechtkomt.
Na enkele maanden kan het
Maar het hoeft er niet mee rond te lopen. Je kind moet genieten van deze bijzon-
dan zelf meedoen met de
dere periode in zijn leven. De 8-weekse training helpt je kind om meer vertrouwen
training. Ook door deelname
aan de controlegroep helpt
te ontwikkelen, zodat het zelfverzekerder naar (de middelbare) school gaat.
je kind het onderzoek enorm.
LEES MEER OVER
ANGST BIJ KINDEREN
LEES HOE JE KIND
MEEDOET MET DE TRAINING
LEES HOE JE KIND
KAN MEEDOEN
Dapperder worden met ‘Leer te
Durven!’
Alle kinderen zijn wel eens bang. Maar sommige kinderen
zijn veel banger dan hun leeftijdsgenoten. Als er in deze
kwetsbare leeftijd - van 8 tot en met 13 jaar - geen aandacht be-
steed wordt aan te veel angst, dan kan de angst zich
ontwikkelen tot een angststoornis.
Angstklachten gaan vaak samen met het hebben van
minder vriendjes en minder goede schoolprestaties.
In hun puberteit, adolescentie of in hun twintiger jaren kan
dat overgaan in depressies of zelfs alcohol- en drugsge-
bruik.
In deze periode ontdekken kinderen juist het leven. Het is
belangrijk dat ze dat ook dúrven. Te veel angst staat hun
ontwikkeling in de weg. De gratis online training ‘Leer te
Durven!’ helpt hen met het omgaan met angst.
BEKIJK HOE DE
TRAINING WERKT
Angst kan iedereen overkomen. Oók YouTuber Dylan Haegens.
Hij leerde ermee omgaan. Hij wil kinderen met angstklachten graag helpen en daarom
mogen we van hem dit filmpje op onze website zetten.
Ervaringen
Al een groot aantal kinderen volgden de training Leer te Durven! Lees hier wat zij en hun ouders ervan vonden.
Noëlle, moeder van Tim
Tim, 11 jaar
‘Tim was bang voor liften en honden. Het belem-
‘Ik vind het leuk om mee te doen, omdat ik van m’n
merde hem steeds meer merkte ik, hij ontweek din-
angst af kan komen. Je ziet filmpjes van andere
gen. In de training gaat hij zelf met z’n trainer aan
kinderen met angst die ook minder bang werden. Ik
de slag. Hij bedenkt z’n eigen testjes en onderzoekt
doe testjes en dan blijkt dat er niets engs gebeurt.
of zijn verwachting klopt. Hij vindt het leuk om te
Mijn trainer is leuk, ik krijg complimentjes. Als kin-
doen en stapje voor stapje gaat het beter!’
deren bang zijn, moeten ze dit doen!’
IK WIL MEER WETEN
OVER DE TRAINING
Informatie over het onderzoek: leertedurven@ou.nl
of via de hoofdonderzoeker dr. Ellin Simon, ellin.simon@ou.nl, tel. +31 (0)45-576 2878